Høytidelig markering og fest

10. april

Høytidlig åpning av IT-senteret med samling av lærere og elever Alle elevene på skolen samlet Einar var Chief Guest Kelzang og en av hans elever prøver det taktile atlaset Mange folk på datarommet En dyktig elev som prøver atlaset Noen av lærerne samlet utenfor skolebygget Flott vær og nydelig utsikt over dalen i Khaling Ny samling på kvelden med musikk og sang fra elevene Kuenga holdt da en tale


Se og hør et videoklipp fra denne delen av turen

Dagen for åpningen av IKT-senteret var torsdag. Døra til rommet var behørig utstyrt med hvitt teppe foran og det hele!

Høytidelig markering

Einar ble valgt til sjef-gjest pga. sin historiske tilknytning til skolen.

Alle barn, lærere, rektorer fra de andre skolene og gjester var samlet på skolen. Først ble nasjonalsangen sunget, og det var en flott opplevelse.

Rektor innledet med en tale der han sa at IKT senteret var viktig, og at det forhåpentligvis ville føre til at det ble enklere for synshemmede å komme ut i arbeid. Rektor la først og fremst vekt på at skolen begynnte med 3 elever, og at tallet tre var hellig.

Einar fulgte opp med en tale som gikk på å åpne dører, og at IKT senteret kunne bli en døråpner. Morten avsluttet tale-seksjonen.

Så gikk turen til ikt-senteret. Der viste noen studenter hvordan PCene fungerte, dvs. de satt ved maskinene og skrev.

BBS

Bhutans TV selskap dekket begivenheten, og vi har alt fått kommentarer fra flere som så innslaget på nyhetene. Det vil også komme en fyldigere reportasje om ca. en uke. Journalisten intervjuet blant annet Kuenga. Morten ble også stillt noen spørsmål.

Fest på kvelden

Alle på skolen var invitert på fest kl. 18.00. I tillegg til mat var det underholdning. Barna var flinke til å synge, og 4 av sangene var laget av Kelsang.

Morten ble desverre så dårlig at han måtte stå over. Magetrøbbel og slapphet. Han sov fra 18.00 til 08.00 dagen etter, og fortsatte sovingen i bilen på tur til Mongar.