Hodebøyle-mikrofon

Dette er en av de beste mikrofonen når det gjelder talegjenkjenning. Bakdelen er at den ikke er trådløs. Å sitte med hodebøyle kan også virke trettende for noen ved lang tids bruk.

Mikrofonen koples til mikrofon-kontakten på lydkortet.

 

[Bilde: Sennheiser ME3 hodebøylemikrofon]  [Bilde: Gutt med hodebøylemikrofon]