Forbedret GPS for synshemmede

I dette prosjektet ønsker vi å finne ut hva som skal til for å gjøre GPS-teknologi mer brukbart/nyttig for synshemmede. Vi vil blant annet vurdere ønskelige geodata og kombinasjoner av GPS og annen teknologi.

Prosjektet støttes av:

IT Funk