Eurochance2

Eurochance2 var en videreføring av Eurochance-prosjektet. I prosjektet ble det utviklet arbeidsrelaterte språkkurs i engelsk, italiensk, spansk og tysk.