Ekspertevaluering

En ekspertvurdering av universell utforming er en investering du garantert ikke kommer til å angre på!

Universell utforming er en av grunntankene bak konstruksjonen av verdensveven. Likevel trenger de fleste litt hjelp før informasjon og tjenester kan brukes av så mange som mulig. Dette kan vi i MediaLT veldig mye om!

MediaLT har:

 1. Dybdekompetanse om tekniske standarder
 2. Eksperter som selv bruker ulike hjelpemidler
 3. En velutstyrt testlab
 4. Norges lengste erfaring med web og tilgjengelighet
 5. Omfattende kompetanse om både ekspert- og brukertesting

Kvikk-sjekken er et alternativ for å kartlegge noen utvalgte tilgjengelighetsproblemer. Siden Kvikk-sjekken kun består av maskinell testing, er det imidlertid sannsynlig at ikke alle problemer avdekkes. De som ønsker å få en grundig gjennomgang av nettstedet sitt, trenger derfor å gjøre mer omfattende testing! 

Mennesker har ulike forutsetninger og behov!

Mennesker bruker web på mange forskjellige måter: mobiltelefon, punkt (blindeskrift), tale, pekeskjerm, tastatur/mus, ... Nettsider og rike applikasjoner kan utvikles for å fungere bare med mus og skjerm. Du skal imidlertid lage løsninger som fungerer for alle - enten de leser med fingrene, hører på teksten med syntetisk tale eller leser med øynene på en skjerm!

MediaLT har eksperter på tilgjengelighet og brukbarhet. Vi har et bredt utvalg av hjelpemidler og mennesker som bruker disse hjelpemidlene. Dette gir oss gode muligheter til å avdekke problemer med tilgjengelighet og/eller brukbarhet. Vi kan også komme med forslag til hvordan problemer kan løses.

Det vi ofte gjør for eksisterende nettsteder er:

 1. Gjennomføre en WCAG 2.0 evaluering (eventuelt ved hjelp av WCAG-EM, som er en profesjonell metode utviklet av W3C)
 2. Ekspert-testing med ulike hjelpemidler.
 3. Lage en skriftlig rapport (veldig ofte med video-dokumentasjon for å gjøre tilgjengelighetsutfordringer enklere og forstå, både for nettstedseiere, utviklere og designere).

WCAG-EM

MediaLT kan benytte profesjonelle metoder og verktøy for kunder som ønsker å gå i dybden på netsteder de har ansvaret for. Dette vil kreve mer samarbeid enn vanlige ekspertvurderinger, men resultatet blir at du får veldig god oversikt over status for nettsider og tjenester. WCAG-EM kan også brukes i utviklingsprosjekter.

Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM er en metode for tilgjengelighetsvurdering av hele nettsteder. WCAG-EM supplerer WCAG, og definerer ikke nye krav til tilgjengelighet. Metoden består av fem hovedtrinn:

 1. Definere omfanget av evalueringen: bestemme hva som skal inkluderes i evalueringen; målet med evalueringen; og WCAG valideringsnivå (A, AA eller AAA).
 2. Granske nettstedet: identifisere viktige sider/sidetyper; nøkkelfunksjonalitet; innholdstyper, design, funksjonalitet etc; og nødvendig webteknologi.
 3. Velge et representativt utvalg: veiledning for strukturert og tilfeldig utvalg av sider, dersom det ikke er realistisk å teste hele nettstedet.
 4. Evaluere utvalget: Avgjøre om WCAG 2.0 suksesskriterier oppfylles; tilgjengelighetsstøtte for nettstedets funksjoner; og dokumentere evalueringen.
 5. Rapportere evalueringen: samle og rapportere funn; kunngjøre evalueringen; beregne overordnet poengsum.

Website Accessibility Evaluation Report Generator ble lansert av World Wide Web Consortium i mars 2015. Dette er et verktøy som skal hjelpe til med å følge stegene i Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM). Verktøyet brukes med andre ord ikke for å utføre tilgjengelighetstesting, men for å sikre riktig bruk av WCAG-EM. MediaLT benytter gjerne verktøyet for kunder som ønsker det.

Brukbarhet er enda viktigere enn tekniske suksess-kriterier!

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) er nyttig for å sjekke teknisk tilgjengelighet. Det finnes også andre standarder vi kan benytte der det er aktuelt (UAAG, WAI ARIA, ATAG, ...).

MediaLT benytter profesjonelle verktøy for validering. Likevel er det mennesker som skal bruke nettsteder, og vår tilnærming er derfor at mennesker er best til å avgjøre hva som fungerer og hva som kan forbedres.

MediaLT har ansatt flere funksjonshemmede eksperter for å vurdere web og brukbarhet. Vår tilnærming er at det er nødvendig å selv beherske bruk av hjelpemidler og ha erfaring med å være funksjonshemmet, for å kunne gi seriøse vurderinger av hva som er bra eller dårlig. I ekspert-testingen legger MediaLT blant annet vekt på:

 • Overskrifter, semantisk sideinndeling og annen struktur
 • Navigering og oversikt (inkl. elementrekkefølge)
 • Bruk av lenker (navn, interne hopp, ...)
 • Merking av (og kvaliteten på) grafikk og evt. annen ikke-tekstlig informasjon (lyd, video, animasjon,
 • Riktig koding av skjemaer og interaktive elementer
 • Skrift, farger og kontrast
 • Tabeller

Hjelpemidler, nettlesere og ulike skjermflater

Som nevnt over har MediaLT ansatte som bruker ulike hjelpemidler og en egen testlab. I en ekspertvurdering testes nettsider med blant annet:

 • Ulike skjermlesere for sterkt synshemmede
 • Skjermforstørrere
 • Hodemus og annet alternativt pekeutstyr
 • Talegjenkjenning
 • Bryterløsninger og tastatur

I samarbeid med oppdragsgiver kan vi velge ut nettlesere/plattform: Safari, Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer, ... Hvilket utstyr og nettlesere som anbefales, avhenger f. eks av om løsningen er et intranett, ekstranett eller åpne nettsider.

MediaLT har utstyr og programvare for videodokumentasjon. Vi har fått veldig mye skryt for at dokumentasjonsvideoene våre fungerer bra, både for nettstedseiere, utviklere og designere. Videoer leveres for alle skjermflater.

Ekspertvurdering som utgangspunkt for "ekte" brukertesting

Det er liten tvil om at ekspertvurderinger vil avdekke eventuelle større tilgjengelighetsproblemer. Mange ønsker å rette denne typen problemer, og deretter gjennomføre brukertesting. For å kunne få til gode brukertester raskt og kostnadseffektivt, har MediaLT etablert Team www.