Effektiv på nett

Web er et viktig medium i yrkeslivet, utdanning og privat! Det å beherske bruk av internett er derfor veldig viktig! Mennesker har ulike forutsetninger og behov. Derfor er det viktig at opplæring i bruk av web tar høyde for akkurat dette!

I prinsippet finnes det en felles grunnkompetanse alle bør ha. Et forsøk på en slik definisjon finner vi blant annet i Datakortet (modul 7). I tillegg til grunnkompetansen må mennesker ha mer spesifikk kunnskap om den program- og maskinvaren de benytter.

Ulike opplegg

MediaLT har laget ulike kursvarianter for ulike typer hjelpemidler. Foreløpig tilbyr vi "Effektiv på nett" for:

  • Skjermleser
  • Skjermforstørrer

Dette bør du kunne før du tar kurset

Effektiv på nett er ikke et kurs for grunnleggende opplæring i bruk av hjelpemidler. Du bør derfor kunne litt om hvordan f.eks. skjermleseren eller skjermforstørreren fungerer.

Skal du klare å ta kurset på 12 timer bør du også vite litt om bruk av web.

Varighet

Kurset varer i 12 timer.

Normalt vil dette fordeles på 2 dager, men andre løsninger kan også ordnes.

Effektiv på nett kan arrangeres som fjernundervisning. Imidlertid er kurset veldig praktisk rettet, og når det er mulig anbefaler vi at elevene kommer til MediaLT eller at vi kommer til eleven.