Dyp-dykket (ekspertvurdering og brukertesting)

En ekspertvurdering av universell utforming er en investering du garantert ikke kommer til å angre på!

Verdensveven er laget for å være universell:

"The Web is designed, in turn, to be universal: to include anything and anyone. This universality includes an independence of hardware device and operating system. It also has to allow links between data from any form of life, academic, commercial, private or government. It can't censor: it must allow scribbled ideas and learned journals, and leave it to others to distinguish these. It has to be independent of language and of culture. It has to provide as good an access as it can for people with disabilities." - Tim Berners-Lee

Universell utforming er en av grunntankene bak konstruksjonen av verdensveven. Likevel trenger de fleste litt hjelp før informasjon og tjenester kan brukes av så mange som mulig. Dette kan vi i MediaLT veldig mye om!

Kvikk-sjekken er et alternativ for å kartlegge viktige tilgjengelighetsproblemer. Siden Kvikk-sjekken kun tar utgangspunkt i noen få sider, er det imidlertid sannsynlig at ulike problemer ikke avdekkes. De som virkelig ønsker å få en grundig gjennomgang av nettstedet sitt, trenger derfor å gjøre mer omfattende testing!

Dyp-dykket: Ekspertvurderingen du bør gjennomføre!

Mennesker bruker web på mange forskjellige måter: mobiltelefon, punkt (blindeskrift), tale, pekeskjerm, tastatur/mus, ... Nettsider og Web 2.0-funksjonalitet (rike applikasjoner) kan utvikles for å fungere med spesifikt utstyr. Ofte er det imidlertid mulig å lage løsninger som fungerer for alle - enten de leser med fingrene, hører på teksten med syntetisk tale eller leser med øynene på en skjerm! Det er også mulig å lage løsninger som fungerer med både mus, tastatur og pekeskjerm.

MediaLT har eksperter på tilgjengelighet og brukbarhet. Vi har et bredt utvalg av hjelpemidler og mennesker som bruker disse hjelpemidlene. Dette gir oss gode muligheter til å avdekke problemer med tilgjengelighet og/eller brukbarhet. Vi har naturligvis også kompetanse til å komme med forslag til hvordan problemer kan løses.

Innholdet i evalueringen består av:

 1. WCAG 2.0 test
 2. Ekspert-testing med ulike hjelpemidler (gjøres parallelt med WCAG-testen)
 3. Skriftlig rapport

Brukbarhet er enda viktigere enn tekniske suksess-kriterier!

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) er den mest utbredte standarden for tilgjengelighet på Web. Denne standarden er nyttig for å sjekke teknisk tilgjengelighet. Det finnes også andre standarder vi kan benytte der det er aktuelt (UAAG, WAI ARIA, ATAG, ...).

MediaLT benytter profesjonelle verktøy for validering. Likevel er det mennesker som skal bruke nettsteder, og vår tilnærming er derfor at mennesker må til for å avgjøre hva som fungerer og hva som kan forbedres.

Vi har ansatt flere funksjonshemmede eksperter for å vurdere web og brukbarhet. Vår tilnærming er at det er nødvendig å selv beherske bruk av hjelpemidler og ha erfaring med å være funksjonshemmet, for å kunne gi seriøse vurderinger av hva som er bra eller dårlig. I ekspert-testingen legger MediaLT blant annet vekt på:

 • Overskrifter, landemerker og annen struktur
 • Navigering og oversikt (inkl. elementrekkefølge)
 • Bruk av lenker (navn, interne hopp, ...)
 • Merking av (og kvaliteten på) grafikk og evt. annen ikke-tekstlig informasjon (lyd, video, animasjon, ...)
 • Skjemaer og interaktive objekter
 • Skrift, farger og kontrast
 • Tabeller
 • Bruk av rammer

Våre forutsetninger for å gi gode råd inkluderer blant annet:

 1. Dybdekompetanse om tekniske standarder
 2. Ansatte som bruker ulike hjelpemidler
 3. En velutstyrt testlab
 4. Lang erfaring med web og tilgjengelighet
 5. Erfaring med både ekspert- og brukertesting

Hjelpemidler og nettlesere

Som nevnt over har MediaLT ansatte som bruker ulike hjelpemidler og en egen testlab. I et dyp-dykk vil vi teste nettsider med blant annet:

 • Ulike skjermlesere for sterkt synshemmede
 • Skjermforstørrere
 • Hodemus og annet alternativt pekeutstyr
 • Talegjenkjenning
 • Bryterløsninger og tastatur

I samarbeid med oppdragsgiver kan vi velge ut nettlesere/plattform: Safari, Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer, ... Hvilket utstyr og nettlesere som anbefales, avhenger f. eks av om løsningen er et intranett.

Pris

Dyp-dykket gjennomføres på timebasis. Vi kan naturligvis gi en fastpris, men antall timer vil variere avhengig av nettstedets størrelse og kompleksitet.

Dyp-dykk som utgangspunkt for "ekte" brukertesting

Det er liten tvil om at ekspertvurderinger vil avdekke eventuelle større tilgjengelighetsproblemer. Mange ønsker å rette denne typen problemer, og deretter gjennomføre brukertesting. For å kunne få til gode brukertester raskt og kostnadseffektivt, har MediaLT etablert Team www.