Canvas

Canvas er den mest utbredte læringsplattformen i høgskole- og universitetssektoren i Norge, og det er derfor et behov for å bidra til at Canvas er så tilgjengelig som mulig. Hovedmålet i prosjektet er å teste universell utforming av eksisterende Canvas-løsninger, og foreslå forbedringer av rammeverk og innholdsproduksjon.

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

 

Artikler