Håndverk, innovasjon og kunst

Resultatet fra dette prosjektet skal bli en bok om universell utforming og web.

Diskusjon/erfaringsutveksling på Facebook

Prosjektet støttes av:

IT Funk

E