Blogg (Barnestemme)

Bloggen er opprettet 10.02.2010.

  • 09.03.2010: Første prosjektgruppemøte
  • 11.05.2010: Andre prosjektgruppemøte
  • 12.07.2010: Notat om teknologi
  • 31.08.2010: Tredje prosjektmøte
  • 03.09.2010: Notat om teknologi til kommentering