Prosjektblogg (SMUDI)

Opprettet: 24.12.2008

 • 24.11.2008: Veridict i Sverige har mottatt norske språkdata, og starter kvalitetssjekk av disse.
 • 02.12.2008: Prosjektgruppemøte
 • 03.03.2009: Prosjektgruppemøte 
 • 12.03.2009: Tlf. møte: Veridict, IBM, NTNU og MediaLT
 • 17.03.2009: Veridict har mottat 1. bolk med lydopptak av kommandoer
 • 23.03.2009: Veridict har mottat 2. bolk med lydopptak av kommandoer
 • 24.03.2009: Møte med Språkrådet og Standard Norge ang. norske navn på tegn.
 • 01-02.04.2009: Prototype-testing og møte med Veridict i Stockholm
 • 16.04.2009: møte ang. pilot for multimodal dialog.
 • 19.05.2009: møte med yr.no ang. samarbeid om nettdialoger.
 • 27.05.2009: mottat installasjonsfiler for 1. pilot, kommandostyring.
 • 08.06.2009: VOMOTE-møte med Tilvekstverket, Veridict, MediaLT og IBM i Stockholm
 • 10.06.2009: prosjektgruppemøte
 • 11.06.2009: Møte med Lenovo (Ole Anton Skipperud) og IBM (Roar Fundingsrud).
 • 30.06.2009: Workshop Malmøya (kommandoforslag)
 • 08.09.2009: Personas (versjon 1), Barcellona
 • 21-22.09.2009: workshop/arbeidsmøte kommandostyring, Stockholm
 • 24.09.2009: Prosjektgruppemøte
 • 03.11.2009: Møte med NAV/Innovasjon Norge
 • 09.12.2009: Prosjektgruppemøte
 • 12.01.2010: skype-møte med Veridict
 • 27.01.2010: Møte med Loquendo
 • 11.03.2010: Prosjektgruppemøte. Første live VOMOTE-demo.
 • 07.09.2010: Prosjektgruppemøte.
 • 29.03.2010: Prosjektgruppemøte
 • 20.06.2011: Møte MLT, UiO, HiO, HiØ ang mulig seminar.
 • 13.09.2011: Prosjektgruppemøte
 • 7.12.11: Prosjektgruppemøte