Blogg fra Bhutan, januar/februar 2010

15. januar 2010 reiste Finstadsveen, Nordby og Kippenes til Bhutan.

I 2007 utdannet MediaLT fem personer fra Bhutan, som etter dette har fungert som en ressursgruppe i oppbyggingen og gjennomføringen av IKT-opplæringen av synshemmede i Bhutan. I januar 2009 gjennomførte ressursgruppen med hjelp fra oss i MediaLT et yrkesrettet IKT-kurs for synshemmede i Bhutan. Målet med denne turen er å bistå ressursgruppen med undervisningen på et tilsvarende kurs i år (Second In-Service Workshop for the Visually Impaired Employees.).

Noen av kursdeltakerne er lærere som skal undervise synshemmede, og trenger opplæring i hjelpemiddelteknologi til dette formålet, slik som bl.a. Jaws.

Nedenfor finner du Bhutan-bloggen vår, som forteller om hva vi opplever og gjør i forbindelse med prosjektet og turen. Vi har forsøkt å formidle litt fra landet, men dette er naturligvis en litt prosjektrettet blogg. Uansett håper vi du får glede av det vi legger ut.