Bhutan-prosjektet

I samarbeid med Normisjon og med støtte fra Norad innledet MediaLT i februar 2006 et bistandsprosjekt. Initiativet til prosjektet kom fra synshemmede i Buthan, fordi de så at IKTkunne bli et nyttig satsingsområde i utdanning og arbeid.

Strategien som ble valgt var å overføre vår kompetanse til fem bhutanske lærere. De var i Norge et halvt år. Etter dette bygget vi opp et IT-senter ved en blindeskole i Khaling. Videre opplæring ble delvis gjennomført i Bhutan og delvis som fjernundervisning. Prosjektet ble avsluttet i desember 2011.

 

Artikler