Barnestemme (forprosjekt)

Barn som kan bruke ord, men ikke snakke, må i dag benytte en syntetisk voksenstemme. Dette er tilfelle både nasjonalt og internasjonalt.

Grunnen til at det ikke er laget syntetiske barnestemmer er at dette er mer komplisert enn å generere voksenstemmer. For barn med manglende eller nedsatt taleevne er dette uheldig. Det finnes bred støtte i internasjonal forskning for at en syntetisk barnestemme trengs.

Målet for dette forprosjektet var å undersøke hva som skal til for å utvikle en norsk syntetisk barnestemme.

Artikler