Appcessories (ting som kan styres eller leses av med mobile enheter)

Mobile enheter brukes til veldig mye, også for å styre eller avlese annen teknologi (appcessories). For funksjonshemmede kan denne teknologiske utviklingen gi nye muligheter. Det er imidlertid viktig at både maskin- og programvare er universelt utformet. Et lite pilotprosjekt om appcessories i 2015 avdekket store variasjoner med hensyn til tilgjengelighet og brukbarhet for funksjonshemmede.

I dette prosjektet gjennomførte vi praktisk testing av ny teknologi. Det var også et mål å øke leverandører og produsenters kunnskap om universell utforming.

Prosjektet ble støttet av:

Deltasenteret (UNIKT) 

- Bosch Norge  

Bosch logo            

- Playground Distribution     

 Playground distribution logo

Artikler