Relevante ressurser

Difi om universell utforming av video

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/losningsforslag-web/video

 

Gratis kurs om utforming av tekst, bilder og video (DIFI)

https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/kom-i-gang/e-laeringskurs-om-universell-utforming-av-nettinnhold

 

Webinar: Universell utforming av innhald for utdanningssektoren (DIFI)

https://uu.difi.no/om-oss/presentasjoner-og-nett-tv/webinar-universell-utforming-av-innhald

 

Kunnskapsinnsamling om universell utforming av video i undervisningssektoren

http://www.medialt.no/pub/uuvideo/kunnskapsinnsamling%20om%20universelt%20utformet%20video%20i%20undervisningssektoren.docx

 

NRKs retningslinjer for synstolking

https://hjelp.nrk.no/wp-content/uploads/2018/08/NRK-retningslinjer-synstolking-januar-2019.pdf

 

Retningslinjer for god teksting:

https://www.sprakradet.no/globalassets/sprakhjelp/skriverad/retningslinjer-for-god-teksting.pdf

 

University of Washington: Informasjon om universell utforming av video

https://www.washington.edu/accessibility/videos/

 

Adlab: Prosjekt og informasjon om synstolking

http://www.adlabproject.eu/Docs/adlab%20book/index.html

 

Screencast O Matic: Skjermopptak med støtte for norsk tale til tekst

https://screencast-o-matic.com/

 

Subtitle Edit: gratis teksteprogram
https://www.nikse.dk/subtitleedit

 

Canvas (teksting av video i Canvas)

https://guides.instructure.com/m/4212/l/717421-how-do-i-add-captions-to-new-or-uploaded-

 

YouDescribe: frivillig synstolking av Youtube-video

https://youdescribe.org/

 

AblePlayer: Tilgjengelig videoavspiller

https://ableplayer.github.io/ableplayer/

 

AccessibilityOz: Tilgjengelig videoavspiller

https://www.accessibilityoz.com/services/video-accessibility/

 

Tilbake til førstesiden av veilederen