Referat fra prosjektgruppemøte i UTIN

Til stede: Daniel Scheidegger, Tone Finne, Elise Marie Kringen, Eirin Brænde, Laila Johnson, Magne Lunde, Morten Tollefsen, Sverre Fuglerud

1. Oppfølgingssaker prosjektgruppemøte 05.06.2008

 • Alle bes om å sende informasjon til MediaLT om erfaringer funksjonshemmede har med bruk av interaktivt læremateriell, denne anmodningen er løpende.
 • Daniel og Miriam ser på det interaktive materiellet fra Eurochance. Morten sender dem lenke til dette materiellet.
 • MediaLT har utarbeidet en ressurssamling: http://www.medialt.no/?pageId=357. Det tas løpende imot innspill på denne.
 • SIKTE og Huseby vil gjennomføre supplerende tester av DataPowers læremateriell. Daniels erfaringer er tatt med i rapporten (en rettelse sendes til Magne).

2. Testrapport

 • Redegjør for tester, oppsummerer resultater og peker ut viktige FoU-aktiviteter
 • Noen ønsket seg matriser som viser funksjonshemning/mestring av funksjonalitet. Elise forsøker å systematisere resultatene.

3. Søknad Utdanningsdirektoratet

 • Det er sendt en søknad til UDIR fra DigLib. Vi har fått signaler om at søknadsbehandlingen avsluttes relativt raskt, men tidligere erfaring tilsier at svaret kommer i oktober. Søknaden er delt i 2 moduler: DAISY som online bøker (Religion og livssyn som pilot), interaktiv del (ItsLearning).
 • Mulige påbyggingsprosjekter: retningslinjer og/eller standarder, fleksibel presentasjon (tekst/bilder/film/lyd), Komplekst innhold (matte), universell pedagogikk, ...
 • Andre aktuelle finansieringskilder kan være: Nonite, Vox, Deltasenteret, IT Funk. BLD

4. Informasjon om prosjektet

 • Alle bør informere om prosjektet
 • Nyhetsbrevet til Universell IKT
 • Sende rapport til departementer med ansvar for UU
 • Fagblader

5. Eventuelt

 • Ingen saker