Velkommen til MediaLT!

MediaLTs visjon er å gjøre begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Nettsider som funker: dagskurs i universell utforming

17.11.2014: På kurset møter du Morten Tollefsen og Trond Ausland, som er Norges fremste eksperter og foredragsholdere på feltet web og universell utforming. Tollefsen er selv blind, og kombinerer sin fagkunnskap med praktisk forståelse av hvordan funksjonshemmede bruker teknologi. Ønsker du samtidig en eksperttest, får du en julerabatt på ekssperttesten som i praksis gjør at kurset blir gratis.

Puslespillet Universell Utforming mangler en brikke med teksten www.medialt.no

Gjorde Einar effektiv

04.11.2014: Arbeidshverdagen har blitt bedre og lettere for Einar Fagerheim. Kurset Praktisk IKT-kunnskap for studie og arbeidsliv (Prakt-IKT) har gjort at han jobber fortere og mer energiøkonomisk.

Einar Fagerheim

NRK starter med synstolking

29.10.2014: NRK har besluttet at fra og med 2015 skal alle større egenproduserte dramaserier synstolkes. Norske filmer som allerede er synstolket vil også bli vist.

Cover Babycall

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer


Universell utforming

Internett og annen teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting. Små grep kan gjøre mye for mange!

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med mange andre offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

MediaLT har utviklet et fleksibelt undervisningssystem. Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris for vår måte å undervise på.