Velkommen til MediaLT!

MediaLTs visjon er å gjøre begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Selvransakelse: 3. februar 2015

29.01.2015: En workshop for de som vil lære om testverktøy og universell utforming på web.

lupe

IKT-opplæringen av synshemmede må rustes opp

26.01.2015: Anna L. Amundsen ønsker å ta kurset Praktisk IKT-kunnskap for studie og arbeidsliv (Prakt-IKT). Derfor var det svært nyttig for henne å delta på MediaLTs frokostseminar om IKT-opplæring av synshemmede.

Anna L. Amundsen

Ledsagerutstyr: økt mestring og frihet

22.01.2015: Det er gull å ha en lydkilde å følge for blinde og sterkt svaksynte. Aktiviteter blir rett og slett mye bedre med godt ledsagerutstyr, og nå kan MediaLT endelig tilby et lett og rimelig anlegg.

Monacor Wap-7d med mikrofoner

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer


Universell utforming

Internett og annen teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting. Små grep kan gjøre mye for mange!

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med mange andre offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

MediaLT har utviklet et fleksibelt undervisningssystem. Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris for vår måte å undervise på.