Velkommen til MediaLT!

MediaLT gjør begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Gratis kurs for funksjonshemmede: Universell utforming av dokumenter

18.05.2016: Vi inviterer funksjonshemmede til kurs i universell utforming av dokumenter. Hensikten er å gi funksjonshemmede den kunnskapen som trengs, slik at de kan forklare andre hvordan dokumenter bør utformes.

Nav logo

Teknologiopplæring for dagens behov

10.05.2016: Behovet for god teknologiopplæring av synshemmede har aldri vært større. MediaLT har nærmere 20 års erfaring med å tilby synshemmede den teknologiopplæringen som trengs, og vi fornyer oss hele tiden!

Anna L. Amundsen tok kurset PRAKT-IKT med støtte fra NAV

Kickstart 8. juni: web og universell utforming

27.04.2016: Et halvdagskurs med demonstrasjon av hvordan hjelpemidler fungerer, lovpålagte tilgjengelighetskrav (WCAG) og introduksjon til hvordan du tester selv.

Puslespillet Universell Utforming mangler en brikke med teksten www.medialt.no

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer


Web og universell utforming

Teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting.

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris.