Velkommen til MediaLT!

MediaLTs visjon er å gjøre begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Bruk telefonen for å få kontroll

16.11.2015: Vi inviterer til et gratis seminar om smarttelefon og styring av ulikt tilbehør. Seminaret handler spesielt om hva som fungerer bra for blinde og sterkt svaksynte! Vi demonstrerer med iPhone, men veldig mye vil også være relevant for de som har en Android-telefon.

Withings blodtrykksmåler

Inspirerende frokostseminar

28.10.2015: Tonje Braaten og Mathilde Herskedal i Olav Thon Gruppen synes det var inspirerende å delta på frokostseminaret om proff uu-evaluering, og at de fikk mange gode tips i det videre arbeidet med Olav Thon Gruppens nettløsninger.

Tonje Braaten og Mathilde Herskedal fra Olav Thon Gruppen

Bok om gode dokumenter

11.09.2015: Boka er lettlest, lærerik og inneholder mye du kan bruke i praksis for å lage gode dokumenter som er universelt utformet.

Gode dokumenter, universelt utformet

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer


Universell utforming

Internett og annen teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting. Små grep kan gjøre mye for mange!

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med mange andre offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

MediaLT har utviklet et fleksibelt undervisningssystem. Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris for vår måte å undervise på.