Velkommen til MediaLT!

MediaLTs visjon er å gjøre begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Retningslinjer for innvevd synstolking

29.07.2015: Første utkast til retningslinjer for innvevd synstolking er nå på plass. Retningslinjene er en del av en statusrapport om hvor arbeidet med innvevd synstolking står nasjonalt og internasjonalt.

Logo AMI-tv

Stor betydning for brukervennligheten

25.06.2015: Stadig mer av Oslo kommunes kontakt med innbyggerne skjer via nettet. For Oslo kommune er det viktig å gjøre denne kontakten så brukervennlig som mulig. Universell utforming (uu) har hatt stor betydning for å få dette til.

Ole Einar Arntzen og Morten Tollefsen

Profesjonalisert WCAG evaluering

24.06.2015: Seriøs tilgjengelighetstesting og vurdering av universell utforming er helt nødvendig for å sikre kvaliteten på nettsteder som ønsker å fungere best mulig for flest mulig. MediaLT er landets ledende foretak på dette feltet, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre det arbeidet vi gjør. Vi skal nå benytte WCAG-EM med tilhørende verktøy for å øke profesjonaliseringen av tilgjengelighetsvurderinger på norske nettsteder.

w3c wai logo

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer


Universell utforming

Internett og annen teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting. Små grep kan gjøre mye for mange!

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med mange andre offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

MediaLT har utviklet et fleksibelt undervisningssystem. Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris for vår måte å undervise på.