Velkommen til MediaLT!

MediaLTs visjon er å gjøre begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Ledig stilling som funksjonsassistent

12.05.2015: Arbeidsoppgavene som funksjonsassistent er varierte og spennende, og hos MediaLT får du muligheten til både å være kreativ og utføre en viktig jobb.

MediaLTs motto og banner: MediaLT gjør begrensninger til muligheter

Kurspakke i juni: universell utforming av nettsider og dokumenter

11.05.2015: I mars lanserte vi en ny kurspakke om universell utforming av nettsider og dokumenter. Gode erfaringer gjør at vi nå setter opp kursene på nytt. Pakken er et tilbud til de som vil sørge for at informasjon og tjenester blir best mulig for flest mulig!

Puslespillet Universell Utforming mangler en brikke med teksten www.medialt.no

Universell utforming, sten for sten

22.04.2015: Universell utforming må bygges sten for sten, nettside for nettside. SpareBank1 og MediaLT er derfor enig om å gi samarbeidet den langsiktigheten det trenger, og gevinsten der fram er klar: Brukervennlige løsninger og sparte kostnader.

Lasse Horgen

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer

  • 19.05.2015: Morten holder foredrag på seminar hos Norsk Lyd og Blindeskriftsbibliotek om tema: «Er e-bøker, e-aviser og annet kommersielt tilgjengelig elektronisk innhold tilgjengelig for synshemmede?
  • 22.05.2015: Kurs for Oslo kommune: Testing med skjermleser
  • 26.05.2015: Kurs for Komplett: Web og universell utforming
  • 02.06.2015: Morten holder foredrag på UNIKT forum (Deltasenteret) om tilgjengelighet på mobile grensesnitt
  • 2-4.06.2015: Universell utforming av nettsider og dokumenter
  • 03.11.2015: Gode nettsider med universell utforming i samarbeid med Dataforeningen

Universell utforming

Internett og annen teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting. Små grep kan gjøre mye for mange!

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med mange andre offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

MediaLT har utviklet et fleksibelt undervisningssystem. Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris for vår måte å undervise på.