Velkommen til MediaLT!

MediaLT gjør begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Prosjekt for å ruste opp fagfeltet live (direkte) synstolking

22.06.2022: Tilbudet av live (direkte) synstolking er lite i Norge. I et nytt prosjekt ønsker vi å ruste opp dette fagfeltet, og legge grunnlaget for et økt tilbud.

Logo: Stiftelsen Dam

Prosjekt om synstolking av dataspill

09.06.2022: I et nytt prosjekt skal vi finne fram til gode løsninger for synstolking av dataspill.

To hender holder en blå Playstation-kontroll.

Prosjekt om universell utforming av digitale eksamener

31.05.2022: I et nytt prosjekt skal vi kartlegge utfordringer knyttet til universell utforming av digitale eksamener, og foreslå løsninger på utfordringene.

To studenter sitter med hver sin PC i en studiesal.

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer


Web og universell utforming

Teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting.

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris.

 

Lik MediaLT på Facebook